Đóng

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Dựa trên giá trị hợp đồng sẽ có phương thức thanh toán như sau:
Đợt 1: Bên A tạm ứng đặt cọc 40% giá trị khối lượng của các hạng mục ghi trong hợp đồng cho bên B để đặt hàng tương đương số tiền:
Đợt 2: Bên A tạm ứng cho bên B 30% sau khi tập kết các hạng mục tại công trình để thi công lắp đặt.
Đợt 3: Sau khi hoàn thiện xong các hạng mục thi công theo hợp đồng, hai bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu, bên A thanh toán số tiền còn lại theo khối lượng thực tế của công trình.

Thông tin tài khoản:

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tiền Trang
Tài khoản: 0201000673367 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Hà Tĩnh

Hotline: 0916 557 667